Privacyverklaring

Belang

Het recht op privacy is een grondrecht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel. Daarom is het voor ons ook heel belangrijk dat jij als klant goed weet welke gegevens we van je verwerken en waarom, wie er te maken krijgen met jouw gegevens, de beschermende maatregelen die we genomen hebben en welke rechten jij als klant allemaal hebt. In deze privacyverklaring zullen we dit voor je uiteenzetten.

Indien we de privacyverklaring wijzigen zullen we dit kenbaar maken op onze websites.

Verantwoordelijkheid

 • Tweak is een handelsmerk van Cambrium B.V.
 • Cambrium B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens en bepaalt het doel en de manier van de verwerking. Cambrium is gevestigd aan de Randstad 22 57, 1316 BS te Almere.
 • Deze privacyverklaring is van toepassing voor klanten van Tweak.
 • Cambrium B.V. is onderdeel van een holding onder T-Mobile Netherlands B.V.. Zo voeren wij bijvoorbeeld een aparte B.V. voor servicedesk en netwerkbeheer. Alle hieronder gelieerde ondernemingen kunnen dezelfde toegang uitoefenen tot je gegevens.

Algemeen

 • Cambrium is zorgvuldig met je gegevens en houdt zich aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie of welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren je over het gebruik van jouw gegevens.

Verwerkte gegevens

Er zijn een aantal categorieën gegevens die wij verwerken. Hieronder staan alle soorten gegevens met de reden waarom wij deze verwerken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens houden wij bij om contact met je op te kunnen nemen en om te weten wie je bent. Bovendien wordt je adres gebruikt om te bepalen waar jouw abonnement moet worden geleverd. Alle onderstaande gegevens worden voor alle klanten opgeslagen, tenzij er uitzonderingen staan vermeld.

 • Klantnummer om al je gegevens aan te koppelen.
 • Volledige naam om je aan te kunnen spreken en te identificeren.
 • Adres, postcode, woonplaats en land om contact met je op te nemen voor het informeren over en communiceren over je abonnement en voor het leveren van de dienst. Het zou niet mogelijk zijn een internetabonnement te leveren zonder je adres te vragen.
 • Geboortedatum ter identificatie en felicitatie.
 • KVK- en BTW-nummer indien je abonnement op een bedrijf staat geregistreerd. Deze gegevens hebben wij nodig om correcte facturen te kunnen sturen.
 • Telefoonnummer, zowel vast als mobiel om contact met je op te nemen voor het informeren over en communiceren over je abonnement.
 • Faxnummer. Wij gebruiken dit in de praktijk niet meer, maar hebben van een aantal klanten nog wel het faxnummer opgeslagen. Dit veld is niet verplicht.
 • Geslacht om de juiste aanhef te kiezen wanneer we contact met je opnemen.
 • IBAN-nummer en incassogegevens voor automatische incasso.
 • E-mailadres wordt gebruikt om contact met je op te nemen voor het informeren over en communiceren over je abonnement.
 • IP-adres dat gekoppeld is aan je verbinding. Het is noodzakelijk je IP-adres aan je klantprofiel te koppelen voor het leveren van service en het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Bovenstaande gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het controleren van kredietwaardigheid bij aanvang van het abonnement.
 • Adreslijsten verkregen van netwerkleveranciers ten behoeve van het versturen van reclame en het uitvoeren van postcodechecks.
 • Wij kunnen persoonsgegevens aggregeren ten behoeve van analyse van onze producten en dienstverlening.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens houden wij bij om onze diensten te verbeteren of omdat wij hier wettelijk verplicht tot zijn.

 • Gebruikersnamen en wachtwoorden voor diensten die hiervan gebruik maken.
 • Verkeersvolumes in combinatie met tijdstip en duur. Dit is nodig om het netwerk correct te kunnen begroten. Ook gebruiken wij informatie over verkeersstromen om te ontdekken waar storingen of knooppunten optreden in ons netwerk.
 • MAC-adressen van klant apparatuur om IP-adressen te koppelen en verkeer te kunnen routeren. Wanneer apparatuur in het lokale netwerk communiceert met onze servers zullen zowel IP-adres als MAC-adres zichtbaar zijn en worden gelogd.
 • Belhistorie met afkomst- en doelnummer, gespreksduur en datum- en tijdstip. Dit is nodig om het gesprek te kunnen voeren en achteraf in rekening te kunnen brengen. Afgeschermde nummers worden voor zover technisch mogelijk onzichtbaar verwerkt.
 • E-mails en e-mailgegevens indien je gebruik maakt van een e-mailadres van Tweak. Wij ondersteunen e-mailprotocollen waarbij alle berichten van onze servers worden gedownload, en protocollen waarbij deze op onze servers blijven staan. Hierin maak je als klant zelf de keuze. Zodra je zelf een e-mail verwijdert is deze hoe dan ook van al onze systemen verdwenen.
 • Hosting-data indien je gebruik maakt van hosting door Tweak. Alle bestanden die je plaatst binnen de hosting-omgeving worden opgeslagen op onze servers.
 • Inhoud van communicatie als en indien dit door een bevoegde wettelijke instantie wordt afgedwongen.

Binnen Cambrium

 • Er zijn meerdere gebruikersniveaus en functies gedefinieerd binnen alle (technische) systemen van Cambrium.
 • Medewerkers kunnen afhankelijk van hun functie alleen gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie.

Buiten Cambrium

Al jouw gegevens worden worden enkel opgeslagen op de servers en de fysieke archieven van Cambrium. Uitzonderingen hierop staan hieronder omschreven.

 • Wij stellen netwerkleveranciers tijdens een vraagbundelingstraject anoniem in kennis van bestellingen op adressen zodat zij de voortgang van de verkoop van abonnementen bij kunnen houden.
 • Wanneer wij een bestelling plaatsen voor een verbinding bij een netwerkleverancier geven wij hierbij alle noodzakelijke persoonsgegevens op. Hieronder vallen NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gebruiken netwerkleveranciers om contact met je op te nemen voor opleveringen en storingen.
 • Als je 112 of overige bevoegde instanties belt terwijl je een geheim nummer gebruikt, zullen deze instanties toch je telefoonnummer kunnen zien.
 • Op grond van de telecommunicatiewet en overige wetgeving is Cambrium verplicht om jouw gegevens aan daartoe bevoegde overheidsinstanties te verstrekken.
 • Derde partijen die diensten leveren aan Cambrium en waarmee Cambrium een bewerkers- of verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Hieronder vallen bijvoorbeeld incassobureau’s, e-mailproviders, reclamebureaus, logistiek- en postorderbedrijven.
 • Wij communiceren NAW-gegevens en telefoonnummers met vereniging COIN voor het uitvoeren van nummerporteringen en indien gebruik wordt gemaakt van de overstapservice.
 • Reacties van bezoekers op onze websites kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Bescherming

Technisch

We treffen meerdere technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen. Een aantal voorbeelden staan hieronder beschreven.

 • Websites worden waar mogelijk beveiligd met SSL-certificaten.
 • Privacygevoelige data wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen.
 • Er worden diverse firewalls gebruikt om misbruik te voorkomen.
 • Actieve monitoring en logging om pogingen tot misbruik te voorkomen.
 • Al onze servers bevinden zich in Nederland en in datacentra van partijen die onder dezelfde wetgevingen vallen als wij.

Rechten

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten die je mag uitoefenen.

 • Je hebt recht om informatie over de verwerking te krijgen en je mag je eigen gegevens altijd inzien. Een gedeelte van je gegevens zijn in te zien via ‘Mijn Tweak’. Voor gegevens die hierop niet te zien zijn kun je contact met ons opnemen via de reguliere kanalen.
 • Je mag je gegevens laten corrigeren als ze niet kloppen of laten verwijderen.
 • Je hebt het recht om vergeten te worden.
 • Tegen verdere verwerkingen van jouw persoonsgegevens mag je bezwaar maken, waarna direct gestopt wordt met de verwerking. Ook mag je de verwerking beperken (tijdelijk stil laten zetten).
 • Je hebt het recht om een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt (dataportabiliteit).
 • Je mag de verwerking van je persoonsgegevens stoppen indien er besluiten worden genomen o.b.v. deze gegevens, zonder menselijke tussenkomst.
 • In sommige gevallen is er sprake van een uitzondering op deze rechten. Als dit het geval is nemen we persoonlijk contact met je op.
 • Je kunt contact met ons opnemen via de reguliere kanalen.
 • Binnen Cambrium is er een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de wetgeving omtrent privacy en is ook het aanspreekpunt voor jouw vragen over deze privacyverklaring. Je kunt je vragen sturen door contact met ons op te nemen.
 • Als je het niet eens bent met een verwerking mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Als je een account hebt op onze websites of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en/of noodzakelijk is voor de doelen van de verwerking. Hoe lang de gegevens bewaard worden hangt af van de soort gegevens en het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Na afloop van een bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Dit laatste betekent dat alleen statistische informatie bewaard blijft en alle persoonlijke informatie wordt verwijderd.

Gebruik van cookies

Op al onze websites maken wij gebruik van cookies. Als een website cookies opslaat, wordt er een klein tekstbestandje op je apparaat opgeslagen door het systeem van de website. Zo’n cookie bevat specifieke informatie over het bezoek aan de website. Hierdoor is het mogelijk om ingelogd te blijven tijdens een sessie en kunnen wij bijhouden welke postcode en huisnummer je hebt ingevoerd tijdens een postcodecheck. Als wij geen cookies op zouden slaan, dan moet je deze op elke pagina opnieuw invoeren.

Wij proberen onze website te optimaliseren voor marketingactiviteiten door middel van het meten van cookies. Wij kunnen dankzij deze cookies gebruikers uit elkaar houden bijhouden waar de bezoeker behoefte aan heeft.

Als gebruiker is het ook mogelijk om de cookies te weigeren en/of te blokkeren. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het uitschakelen van onze cookies ervoor kan zorgen dat bepaalde onderdelen van de website minder goed werken.

Google Analytics

Via Google Analytics analyseren wij hoe onze website gebruikt wordt en hoe we onze website dus kunnen verbeteren in de toekomst. Google Analytics is vooral enorm waardevol voor ons om onze website nog efficiënter in te richten voor de bezoekers van onze websites. Wij gebruiken Google Analytics op al onze websites.

Wij gebruiken alleen de anonieme meetmethode van Google Analytics. Dat betekent dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn. Zo geeft Google Analytics bijvoorbeeld aan hoeveel mensen onze website bezoeken, maar niet wie deze mensen zijn. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google. Het is natuurlijk ook mogelijk om niet te verschijnen in het Google Analytics overzicht via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Ingesloten inhoud

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.