Wijziging vaste IP-adressen wegens werkzaamheden in het netwerk

In de eerste weken van december voert Tweak werkzaamheden in het ADSL netwerk uit waarbij vaste IP-adressen komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe vaste IP-adressen.

De klanten waarvoor geldt dat er een vast IP-adres op de ADSL verbinding is geconfigureerd, worden individueel op de hoogte gesteld van de wijziging van het desbetreffende IP-adres. Tweak zal daarbij zo nauwkeurig mogelijk het moment van de wijziging aangeven en tegelijkertijd het nieuwe IP-adres voor de desbetreffende verbinding vermelden.

Tweak voert de werkzaamhedem aan het netwerk uit vanaf heden tot de week van 17 december.