Het Contract

Nadat de online bestelling is afgerond krijg je een contract thuis gestuurd. Daarop staat het hele abonnement nog eens op een rijtje. Wij zullen je bestelling pas definitief in werking zetten wanneer wij een getekend exemplaar van het contract hebben ontvangen.

Getekend contract retour sturen

Je kunt het contract ondertekenen en eenvoudig retour sturen met de bijgeleverde antwoordenvelop. Een postzegel is daarvoor niet nodig. Let er op dat er bij het contract altijd een kopie van een identiteitsbewijs wordt meegezonden.

Betaling van eenmalige kosten

Nadat het contract getekend retour is ontvangen ontvang je een factuur met de administratiekosten en borg die mogelijk op het abonnement van toepassing zijn. De administratiekosten dekken onze kosten voor het in behandeling nemen van de bestelling. De borg is een garantstelling voor de apparatuur in bruikleen. We wachten op het voldoen van de eerste factuur voor we overgaan tot levering.